Namibië

Aus

De hoofdweg B4 tussen Keetmanshoop en Lüderitz vormt de fictieve grens tussen het Namib Naukluft Park en het Sperrgebiet National Park. In dit kurkdroge geelbruine niemandsland leeft een kudde wilde paarden. Over hun herkomst doen allerlei theorieën de ronde, maar de meest logische verklaring is dat ze afstammen van de legerpaarden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Doorheen de jaren hebben de dieren zich gedragsmatig bijzonder goed weten aan te passen aan de harde klimatologische omstandigheden.